Připravujeme

  • Podzimní koncert
    Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Bílovice nad Svitavou
    20.11.2022 18:00 hod

více ...

Nejnovější fotogalerie


Soustředění
20.08.2022


Hrad Spilberk
18.12.2019

více ...

Kronika


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  


Zahradní party na Stránské skále

28.6.2010

Konec školního roku a začátek pěveckých prázdnin jsme oslavily zahradní party na Stránské skále. Protože ve sboru panuje pořádek a řád, byl každý zaúkolován zajištěním proviantu. Šťastné to ženy, které ve zdraví přežily celoživotní pracovní proces i teplo rodinného krbu, napekly buchty, prdušky přihodily něco slaného, pracující všech věkových skupin obstaraly potřebné tekutiny i ostatní poživatiny a majitelka reality, kromě špekáčků a nápojů, uvařila i pěvecký guláš.

 

Vstup byl povolen pouze pohádkovým bytostem. Největší početní zastoupení tvořily Červené Karkulky. Mezi ně se vloudil Dlouhý s Bystrozrakým, princem, mandarínem a Ferdou mravencem. Oslnila břišní tanečnice, princezna, divoženka i čarodějnice na koštěti. Nechyběla ani sudička, která sboru předpověděla úspěšnou budoucnost.

 

Na zamýšlené promítání filmů z našich koncertů a zahraničních akcí vůbec nedošlo. Tentokrát jsme díky žhavým slunečním paprskům daly přednost bazénu. Než jsme se všechny vycachtaly, byl večer a s ním táborák a opékání špekáčků.

 

Škoda jen, že se této veselé akce nemohla zúčastnit naše dirigentka Jája. Ta totiž svoje poslední studentské prázdniny trávila v Anglii, kde se zdokonalovala nejen v jazyce, ale též v úklidu a ve výchově nezdárných dětí. Při praskotu ohně a táborových písních jsme jí věnovaly alespoň tichou vzpomínku.

 

Tato zdařilá garden party se konala pod záštitou naší milé a nesmírně obětavé pěvecké kolegyně, fotografky, kameramanky, kronikářky, archivářky, zásobovací referentky …  Dáši Bednářové, za což jí patří náš neskonalý dík.

 

Lucembursko
mezinárodní festival Europadag Mondercange

12.5.2010 - 17.5.2010

Zájezd do Lucemburska byl průlomovou akcí v nové éře našeho sboru.  Poprvé v ryze ženském složení jsme se zúčastnily mezinárodního festivalu Europadag Mondercange, který pořádal místní sbor Chorale Lidderfrënn u příležitosti 50. výročí svého vzniku.

První naší zastávkou byl německý Stuttgart. Po prohlídce krásného, po válce nově postaveného města s moderní architekturou   jsme navštívily Hudební akademii - Musikhochschule Stuttgart, kde nás přijal pan profesor Dietrich Kurz, u něhož naše sbormistryně Jája, v rámci zahraniční stáže při studiu na JAMU, několik měsíců studovala obor dirigování sboru. Předvedly jsme mu několik skladeb z našeho repertoáru, vyslechly si slova chvály i přínosné cenné rady ke zkultivování hlasového projevu.

Cílem našeho 4 denního pobytu a koncertování bylo Mondercange, městečko vzdálené 19 km od Lucemburku, a v něm ubytovací skautské zařízení s prostornou, dobře vybavenou kuchyní a vlastním stravováním. Díky našim Dášenkám, skvělým zásobovacím a stravovacím referentkám, a Mirce, která to vše jistila finančně, bylo jídla tolik, že bychom přežily i měsíční blokádu.

První festivalový koncert se konal 15. 5. 2010 ve Sporthalle Monnerich. Přestože jsme na nácvik nových skladeb pro ženský sbor měly minimum času, pestrý repertoár přizpůsobený charakteru festivalu od duchovní a vážné hudby přes chytlavé lidovky a spirituály posluchače nadchl. Mohutným aplausem ve stoje ocenili výkon naší mladé dirigentky Jarmily Jalůvkové a klavíristky Zuzany Pirnerové i procítěný projev našich sólistek Dáši Vernerové, Lenky Majerníkové, Jarky Teglové, Mirky Malíkové, Věrky Hezinové, Zdenky Raitmajerové a Alči Vavrysové. Ukázalo se, že mezinárodní konkurence sborů z Lucemburska, Německa a Holandska české sbory svou úrovní neohrozila a že společně s Komorním smíšeným sborem KANTILA ze Křtin jsme Českou republiku reprezentovaly velice úspěšně.

Druhý polední koncert pod širým nebem s vůní grilovaných klobásů, uzených specialit, smažených hranolek, notami klavíristky poletujícími ve větru a solidárně divácky jištěný a povzbuzovaný našimi krajany ze Křtin byl oddechovou záležitostí.

Dík patří sympatickému  Polovi z místního pořádajícího sboru, který nás během celého pobytu i našich poznávacích výletů po Lucembursku, hradu Vianden, Tempelu i nedalekém nejstarším německém městě Trier provázel, cestou zprostředkoval velice příjemnou pivní zastávku a na památku nám vyhotovil krásná dokumentární fota.

 

Jarmilčin absolventský koncert - dvorana VUT

20.4.2010

 Už dnes se dá říci, že v čele našeho amatérského tělesa stojí profesionální dirigent. Naše mladá sbormistryně Jarmila Jalůvková absolventským koncertem konaném ve dvoraně VUT na Antonínské ul. úspěšně završila (pod pedagogickým vedením doc. Josefa Pančíka) svá studia na JAMU - obor dirigování sboru.

Za její odvahu pozvat na pódium ke své životní zkoušce vedle Sboru Janáčkovy opery i nás, amatéry, patří Jáji náš obdiv a velký dík. Byla to pro nás nejen ohromná výzva, ale též nesmírná zodpovědnost vůči dirigentce, nastudovat pro tento účel výrazově náročné skladby v originále, vše secvičit s doprovodným klavírem i muži z ND.

V našem podání na koncertě zaznělo Šest sborů S. Rachmaninova pro ženské hlasy a klavír - dílo pocházející ze skladatelovy rané tvorby bylo v ČR uvedeno poprvé – a ve spolupráci s basy a sóĺistkou z Janáčkovy opery tři Mendelssohnovy duchovní polyfonní skladby pro smíšený sbor. Na klavír nás brilantně doprovázel Ondrej Olos.

Sbor Janáčkovy opery poté pod Jájiným dirigentským vedením a za klavírního doprovodu Jitky Zejdové a Daši Briškárové    bravurně přednesl liturgické dílo P.I. Čajkovského a zhudebněné balady lidové moravské poezie V. Nováka.

Za svůj výkon sklidila Jája veliké ovace všech přítomných včetně pedagogů, rodičů, příbuzných i známých. Dojatou Jarmilku provázel mohutný potlesk, nesčetné gratulace a květinové dary. Nejmenším a nejroztomilejším gratulantem byl Jájin synoveček Honzík s kyticí větší než on sám. V bezvadném oblečku s černým motýlkem se následně poklonil i publiku, aby dal rozveselenému davu jasně najevo, že se svého úkolu zhostil, jak se sluší a patří.

A my, Mladosťáci, už držíme palce, aby závěrečné státnice zvládla Jája stejně skvěle jako tento absolventský koncert.

 

Mladost nově jako ženský sbor

17.2.2010

Nevíme, jak získávají zpěváky do tenoru a basu ostatní smíšené pěvecké sbory, ale my jsme se s tímto problémem potýkali už od samého vzniku a nikdy se nám nepodařilo jejich početní stav uspokojivě naplnit. Krize v letošním roce dosáhla svého vrcholu, a tak jsme v polovině února museli sáhnout k nejkrajnějšímu, nejsmutnějšímu a nejbolestivějšímu řešení v naší dlouholeté sborové historii a pro nedostatek mužů změnit charakter našeho pěveckého sboru Mladost ze smíšeného na sbor ženský.

Co to obnáší, si jistě dovedete představit. Citové vazby a bezvadné kamarádství vzalo za své, léta práce a usilovné dřiny se rozplynula do nenávratna, repertoárově musíme začít znovu od nuly. Ale pokud nechceme zpívání pověsit zcela na hřebík, nezbývá nám, než zatnout zuby a znovu se pustit do mravenčí práce. 

 

Bez chlapů a bez Milušky

únor 2010


Od samého počátku obnovení naší pěvecké činnosti  v roce 1996,  kdy jsme po desítkách let navázali na naše dřívější aktivity v dětském sboru Mladost, jsme trpěli chronickým nedostatkem mužských hlasů. Jejich optimální počet nebyl zastoupen ani v basu. O chlapech v tenoru se nám tudíž ani nesnilo. Ten byl vždy odkázán pouze na ženské zpěvačky. Repertoár se tomuto krizovému stavu musel postupně přizpůsobovat a byli jsme nuceni zařazovat do programu stále více ženských skladeb.

Mužské torzo a naše „exprezidentka“ Miluška vzniklou situaci neunesly a rozhodly se naše řady opustit. Moc nás to mrzí, protože léta společné práce i  bezvadného kamarádství jsou ta tam.

Chceme–li sbor zachovat,  musíme tento prekérní stav překousnout, od píky překopat letitý, dlouhodobě budovaný repertoár a pokračovat v  činnosti jako sbor ženský.

Dámy,  nechcete to s námi zkusit i Vy?

Zkoušíme pravidelně jedenkrát týdně,  a to v úterý  18,00 – 20,30 hod.

Zpíváte-li rády,  máte alespoň orientační znalost not a chuť zapojit se do kamarádského pěveckého  kolektivu , máte jedinečnou šanci!!!

Kontaktujte nás na telefon 777 334 366 nebo email babibed@seznam.cz či bednar@ucetniservis.cz

Těší se na Vás dirigentka a celý sbor.

 

Historie smíšeného sboru

1996-20102010

3.1.2010 Benefiční koncert v Tišnově pro domov sv. Alžběty na Žernůvce. Společný koncert s Primaverou.

6.1.2010 Tříkrálový koncert v Konventu Milosrdných bratří, Brno, Vídeňská ulice.

17.2.2010 Ukončení činnosti smíšeného pěveckého sboru PPS Mladost, přetransformování na ženský sbor PS Mladost.

2009

1.3.2009 Koncert VUT

6.-8.3.2009 Zájezd Frýdek-Místek

23.5.2009 Koncert Lužánky

24.5.2009 Koncert divadlo Radost

19.-24.8.2009 8. soustředění Slavkov

8.-11.10 Zájezd Krakov, Polsko

9.12.2009 Vánoční koncert Vyškov, v podzemí místního zámku

12.12.2009 Adventní koncert Červený kostel

27.12.2009 Koncert duchovní hudby v Salesiánském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, Brno - Žabovřesky.


2008

6.1.2008 Tříkrálový koncert, Chrám spasitele církve čs.-husitské, Karáskovo nám., Brno.

22.5.2008 Společný koncert s Lumírem na VUT Brno

1.6.2008 Vyškov, koncert tří sborů.

20.-24.8.2008 7. soustředění Slavkov

10.9.2008 Koncert Zpívejfest Vyškov

5.10 2008 Koncert zámeček Mitrovských

16.- 19.10 2008 Turné Lago di Garda, Itálie

22.10. Koncert k 80. narozeninám pana Jaroslava Dostalíka v Husově sboru, Brno

 2007

25.-27.4.2007 Hostíme italský sbor CORALE CITTA DI ACQUI THERME v Brně.

Společné koncerty v aule VUT, Antonínská a v historický sál ve Slavkově u Brna.

26.5.2007 Slavnost písní Uherský Brod

21.-26.8.2007 6.soustředění Slavkov. Koncert v kapli slavkovského zámku.

4.11.2007 Koncert synagoga Rousínov

8.12.2007 Adventní koncert v Chrámu Panny Marie, Křtiny

20.12.2007 Vánoční koncert Stará radnice - Křišťálový sál

2006

28.5.2006 Koncert v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně při mši.

23.-27.8.2006 5.soustředění Slavkov

9.9.2006 Velká Lhota u Dačic. Účast na Dačické Kantiléně.

15.-21.9.2006 Turné Itálie - ACQUI TERME

20.10.2006 Husův sbor, koncert k 50. výročí založení sboru

 2005

10.6.2005 Samostatný koncert Eliščina jeskyně u Sloupu.

12.6.2005 Koncert Březina u Brna, kostel Panny Marie

1.-6.7.2005 4. soustředění Slavkov. Koncert v kapli sv. Kříže a Křtiny, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.9.2005 Koncert Březina u Brna, kostel Panny Marie – 10. výročí vysvěcení.

27.9-2.10.2005 Koncertní turné Slovensko – Košice, Stropkov, Bardějov

7.-9.10 2005 Vlachovo Březí, účast na mezinárodním sborovém festivalu hudebního romantismu ( cena Musica romantica za nejlepší provedení  romantické skladby Zigeunerleben Roberta Schumanna)

11.11.2005 Ženský sbor  Českého spolku na Slovensku v Brně. Společné koncerty v Husově sboru a ve Slavkově u Brna

2004

8.5 2004 Koncert Husův sbor – společný koncert s dětským pěveckým sborem Kvítek z Dačic.

22.5.2004 Zájezd Dačice, kostel sv. Vavřince. Společný koncert s DPS Kvítek Dačice.

18.6.2004 Jeskyně Býčí skála u Adamova.

1.7.2004 Katarína Mašlejová přebírá umělecké vedení sboru.

18.-22.8 2004   3. soustředění Slavkov

22.-25.9.2004 Koncertní turné Lucembursko

26.11. 2004 Benefiční koncert v kostele u sv. Tomáše v Brně s Primaverou.

5.12.2004 Červený kostel, Brno. Benefiční koncert v rámci prosincových hudebních nešpor.

 2003

5. 1. 2003 Husův sbor, Brno, Botanická, vánoční koncert s Bohemiachor.

14.3.2003 Zámek Mikulov, Sala terrena – společný koncert s dětským sborem Dobrý den a Hvězdičky

22.3.2003 Právnická fakulta MU – Slavnostní koncert k životnímu jubileu Jaroslava Dostalíka. Účinkují Primavera a přípravné sbory a Cantara Praha,

2.5.2003 Zámek Slavkov u Brna – samostatný koncert.

2.- 6.7.2003 2. soustředění

24.10.2003 2003 - Koncert Husův sbor

7.- 9.11.2003 Vlachovo Březí – Mezinárodní sborový  festival hudebního romantismu  (dostáváme čestné uznání odborné poroty za provedení skladby Laudáte Dominum)   

19.12.2003 Adventní koncert Husův sbor

20.12.2003  Adventní koncert  chrám Vzkříšení páně Slavkov u Brna

 2002

7. – 8. 6.2002 1. soustředění Slavkov u Brna. Spíme na zemi.

14.6.2002 Husův sbor, Brno, Botanická, společný koncert s Primaverou

13.7.2002 Koncert na Kulturním létě Velká Lhota u Dačic, koncert duchovní a světské hudby.

12.10. 2002 Koncert v Besedním domě k 10. výročí sboru Primavera.

19.12. 2002 Kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů, Brno - Žabovřesky. Adventní koncert společně s Primaverou.

2001

10.6.2001 Koncert v Žebětínské orlovně.

15.-17.6 2001 - Harantovské slavnosti historického zpěvu v Pecce. Mezinárodní festival pěveckých sborů.

2000

8.7.2000 Velká Lhota u Dačic – Kulturní léto

12.12.2000  Adventní koncert s Primaverou – Karáskovo nám., Brno - Židenice. Chrám Spasitele

1999

29.5.1999 Centrum volného času Lužánky – koncert k jubilejnímu 50. výročí uvedení Domu pionýrů a mládeže do provozu.

 1998

17.4.1998 První koncert – Aula MZLU

 1997

15.3.1997 Hotelový dům, Brno, Božetěchova 1, 1.oficiální setkání bývalých členů Mladosti

1996

15.11.1996 Besední dům, Brno. První setkání Dětského sborového studia k jeho 25. výročí vzniku, ke 40. výročí dirigentské činnosti Jaroslava Dostalíka a založení dětského pěveckého sboru Mladost.

 


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9