Připravujeme

  • Pěvecký koncert
    Červený kostel, Komenského nám. 2
    08.12.2022 18:00 hod

více ...

Nejnovější fotogalerie


2022 Koncert Bilovice
20.11.2022


Soustředění
20.08.2022

více ...

Pěvecký sbor Mladost

 

     V roce 1956 založil dirigent, skladatel, hudební pedagog a muzikolog PhDr. Jaroslav Dostalík (1928 - 2010) Dětský pěvecký sbor při Domu pionýrů a mládeže v Brně, který  záhy vystupoval pod názvem Mladost. Za krátkou dobu se přiřadil k evropským špičkovým uměleckým tělesům svého druhu. Koncertoval, soutěžil, nahrával pro rozhlas a natáčel pro televizi nejen doma, ale od poloviny šedesátých let ve východní i západní Evropě. Vystupoval v bývalém Sovětském svazu, Jugoslávii, Maďarsku, Rakousku, NSR, Švýcarsku, Belgii, Holandsku a Západním Berlíně.

 

     Široký repertoár zahrnoval díla všech hudebních slohů od gregoriánského chorálu až po Novou hudbu, jež se svými technikami, dodekafonií, aleatorikou, serijní technikou a hudbou témbrovou, začala u nás prosazovat právě v šedesátých letech. Mnohé skladby byly pro Mladostpřímo napsány. Mladost podávala bezkonkurenční výkony na soutěžích národních, Havířov 1967, stejně tak i mezinárodních, Celje 1967, Linz 1968, Montreux 1969, Neerpelt 1970, Moskva 1970.
     Když sbor dosáhl vrcholné formy, musel jej Jaroslav Dostalík za politické normalizace v roce 1971 nedobrovolně opustit a na několik let zanechat dirigentské činnosti. Pod vedením dalších dirigentů Mladost upadala a v roce 1978 zanikla.                
     U příležitosti 40. výročí založení Mladosti se sešli bývalí členové dětského sboru a začali znovu zpívat pod vedením svého dirigenta Jaroslava Dostalíka jako smíšený Původní pěvecký sbor Mladost. V roce 2002 byl sbor zaregistrován Ministerstvem vnitra jako Občanské sdružení PPS Mladost a stal se členem Unie českých pěveckých sborů. 
Jaroslav Dostalík předal v roce 2004 vedení dirigentce MgA. Jitce Čudlé, jež byla od roku 2002 jeho asistentka.

           

V letech 2004 až 2007 sbor umělecky vedla tehdejší posluchačka oboru dirigování sboru ve třídě doc. Josefa Pančíka na Hudební fakultě JAMU v Brně Katarína Mašlejová, která svým mimořádným talentem, tvůrčím entuziasmem, bohatou hudební invencí a nezlomnou energií zvýšila uměleckou úroveň sboru a podnikla s ním úspěšná zahraniční turné do Lucemburska, severní Itálie a na Slovensko.


           

V září 2007 stanula v čele sboru dirigentka Jarmila Jalůvková, tehdy ještě studentka Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Pod jejím vedením se jeho umělecká úroveň zvedla natolik, že roku 2008 exceloval v italské Rivě na Lago di Garda Music Festival, roku 2009 v Krakově na Cracovia Music Festival a roku 2010 na mezinárodním festivalu Europadag Mondercange v Lucembursku. Na jaře 2009 sbor účinkoval na dirigentčině ročníkovém koncertě a o rok později podal profesionální výkon v první části jejího diplomového koncertu, ve druhé části řídila renomovaný operní sbor Janáčkovy opery Národního divadla v Brně.

     Od února 2010 působí sbor pro nedostatek mužských hlasů jako sbor ženský s názvem Pěvecký sbor Mladost. Již v říjnu téhož roku důstojně obstál v konkurenci jedenadvaceti sborů z různých částí světa na festivalu Praga Cantat, na jaře následujícího roku na mezinárodním festivalu pěveckých sborů Slovakia Cantat v Bratislavě. Na obou festivalech soutěžil ve dvou kategoriích, ve kterých obdržel stříbrná pásma. Na zmíněném pražském festivalu navíc obdržela Jarmila Jalůvková zvláštní ocenění za vynikající dirigentský výkon.
      Nejvyššího ocenění sbor dosáhl v únoru 2012, kdy se na mezinárodním soutěžním festivalu soudobé sborové hudby Canti veris Praga umístil v kategorii dívčích a ženských sborů ve zlatém pásmu. 

      Za výrazné umělecké úspěchy a mimořádné výkony v interpretační oblasti obdržela Jarmila Jalůvková 28. 9. 2014 od Unie českých pěveckých sborů prestižní národní sbormistrovské ocenění pro dirigenty do 35 let – Cena „sbormistr-junior“.  

      Bohužel, z rodinných důvodů musela tato velmi úspěšná dirigentka v průběhu roku 2014 Mladost opustit.

 

    Od listopadu 2014 se vedení sboru ujal Stanislav Smoček. Dirigování sboru na JAMU Brno vystudoval pod vedením předních, profesionálních, evropských sbormistrů - prof. MgA. Blanky Juhaňákové, ArtD. a prof. Lubomíra Mátla. Před úspěšným přijetím na JAMU Brno absolvoval na Střední umělecké škole varhanářské o.p.s, Krnov - obor Uměleckořemelsná stavba varhan a později šestileté studium na Konzervatoři Brno - Hra na varhany.

 

    Od dubna 2022 se vedení sboru ujal David Šmíd, student dirigování na brněnské JAMU.

 

     Repertoár, který se neustále rozšiřuje o nově nastudované skladby, je v současné době velmi rozsáhlý, stylově i žánrově rozmanitý. Obsahuje skladby světské, skladby komponované na duchovní texty, černošské spirituály, úpravy lidových písní a koled. Sbor interpretuje hudbu středověkou, vokální renesanční polyfonii, italské madrigaly, díla mistrů hudebního baroka, klasicismu, raného, vrcholného a pozdního romantismu, impresionismu, klasiků 20. století a samozřejmě skladby soudobých autorů zahraničních i českých, z nichž někteří již nejsou mezi námi, ale jejichž díla patří k největším skvostům sborové tvorby. Za všechny uvádíme alespoň Zdeňka Lukáše, Petra Ebena a Jaroslava Dostalíka.