Připravujeme

  • Tradiční koncert
    Zámecká Kaple sv. Kříže, Slavkov u Brna
    25.11.2018 15:00 hod
  • Koncert
    Kostel sv. Jiljí, Zbraslav u Brna
    27.01.2019 16:00 hod

více ...

Nejnovější fotogalerie


Slavkov u Brna
24.08.2018


Venezia Music Festival - Benátky
24.05.2018

více ...

Kronika


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>>


Poslední rozloučení s panem Dostalíkem

4.11.2010

Společně s rodinou a širokou hudební veřejností jsme se 4. listopadu 2010 v obřadní síni brněnského krematoria  naposledy rozloučily s naším čestným dirigentem a zakladatelem našeho dětského a později smíšeného pěveckého  sboru Mladost s panem PhDr. Jaroslavem Dostalíkem.

Smuteční řeč pronesl jménem nás všech Pepa Čudlý, bývalý zpěvák Mladosti.

Pana Dostalíka na jeho poslední cestě vyprovodily písně nejmladších zpěváčků, kterým zasvětil celý svůj život.

Byly to právě děti z Primavery, se kterými sklízel své poslední úspěchy – plody mravenčí, usilovné a vytrvalé  práce - nejen u nás, ale i daleko za hranicemi naší vlasti.

Zcela zaplněná smuteční síň a záplava květin svědčí o tom, že byl obdivován, ctěn a vážen. Vychoval několik generací dětí k lásce k hudbě a sborovému zpěvu.

 

V panu Dostalíkovi ztrácíme významnou hudební kapacitu, skvělého dirigenta, skladatele, pedagoga, činorodého, cílevědomého, pracovitého a poctivého člověka. V našich srdcích a mysli však bude žít dál. Nikdy na Vás, pane Dostalíku, nezapomeneme.

 

Praga Cantat 2010
mezinárodní soutěžní festival pěveckých sborů

29.10. - 1.11.2010

Ve dnech 29.10. – 1.11.2010 se náš nově vzniklý ženský sbor zúčastnil mezinárodní soutěže pěveckých sborů Praga Cantat 2010. Vynikající atmosféru festivalu v Národním domě na Vinohradech navodily zahajovacím slavnostním koncertem Bambiny di Praga s dirigenty Blankou Kulínskou a Lukášem Jindřichem. Působivými skladbami v rodném jazyce mezinárodních hostů přivítaly všech 21 zúčastněných sborů z ČR, Bulharska, Ghany, Chorvatska, Indonésie. Irska, Kypru, Maďarska, Německa, Norska, Slovinska a Švýcarska.

Mladost soutěžila ve dvou nejpočetněji zastoupených kategoriích – ženské sbory a duchovní hudba. Přestože jsme na nácvik zcela nových skladeb měly pouhé dva měsíce, předvedly jsme maximum našich současných možností. Dirigentka byla s naším výkonem velmi spokojená a moc si to na pódiu s pomyslnou taktovkou užívala. Však jí také bezprostředně po našem vystoupení člen poroty, pan Kolář, vysekl poklonu, že v ní má zesnulý pan Dostalík skvělého nástupce. A to byla pro všechny ta nejlepší pocta.

Ve všech kategoriích letošního festivalu kralovaly hned tři výborné indonéské univerzitní sbory.  Z Indonésie pocházel i absolutní vítěz festivalu - vynikající sbor Paramabira - Binus University Student Choir.

I my jsme uspěly a dosáhly velmi dobrého výsledku. V našich nových ženských začátcích jsme vybojovaly v obou soutěžních kategoriích skvělé stříbrné pásmo.

A nejlepší nakonec.  Zvláštní cenu poroty za vynikající dirigentský výkon a zlatý pohár pro nejlepšího dirigenta festivalu  získala… „jampadadá“ … naše Jarmilka Jalůvková!!! BRAVO! Jsme na tebe, Jájo, moc pyšní a gratulujeme! Škoda jen, že se tohoto úspěchu nedožil zakladatel sboru pan Dostalík, měl by ohromnou radost.

Taneční parket po vyhlášení výsledků rozptýlil všeobecné napětí a přivedl nás do varu. Vítězství jsme následně bujaře oslavily „na pláži v Karibiku“ bohatým rautem, tekutým mokem a rychlými špunty (viz dokumentární foto v našem Archivu).

Protože babča Dáša takticky zajistila ubytování a stravování v bezprostřední blízkosti koncertního sálu, v KDM u  Svaté Ludmily, neztrácely jsme čas zbytečným popojížděním a měly tím pádem spoustu volného času. Ten jsme využily k prohlídce památek historického centra a Vyšehradu. Bdělou a ochrannou ruku nad námi držely znalkyně Prahy a naše skvělé průvodkyně Marta, Ilča a Zdeňka.

 

Koncert v atriu na Žižkově, Praha

29.10.2010

V předvečer našeho soutěžního vystoupení na mezinárodním festivalu pěveckých sborů Praga Cantat 2010 v Národním domě na Vinohradech jsme se v početní pěvecké přesile představily pražskému publiku v Atriu na Žižkově. Na nevalné návštěvnosti se podepsal i prodloužený dušičkový víkend. Pro nás to ale byla důležitá poslední generálka před soutěží.

 

Zemřel zakladatel našeho sboru
PhDr. Jaroslav Dostalík

25.10.2010

S hlubokým zármutkem jsme přijaly smutnou zprávu, že dne 25. října 2010 podlehl ve věku 82 let těžké nemoci dirigent a zakladatel našeho pěveckého (původně dětského) sboru Mladost a dětského pěveckého sboru Primavera pan PhDr. Jaroslav Dostalík.

Celý svůj život zasvětil hudbě a zaměřil se především na dětskou sborovou tvorbu. Vedle sbormistrovské činnosti působil i jako pedagog a skladatel. Vydal učebnice vícehlasého sborového zpěvu pro dětské hlasy, úspěch měly jeho skladby a úpravy lidových písní pro dětské sbory. Své odborné rady a zkušenosti předával mladým nastupujícím absolventům JAMU a pomáhal jim v jejich dirigentských začátcích.

Za svou všestrannou činnost obdržel v roce 1991 Cenu Františka Lýska a roku 1998 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V loňském roce, 27.1.2009, byl za svoji celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost věnovanou brněnským dětem oceněn Cenou města Brna v oblasti hudby.

Naposledy se s panem Dostalíkem rozloučíme 4. listopadu 2010 ve 14 hodin v obřadní síni brněnského krematoria.

 

Koncert na Mohyle míru

17.10.2010

Program koncertu v monumentálních prostorách Mohyly míru u obce Prace byl obdobný jako v letohrádku Mitrovských.  Navíc byl obohacen o poslední novinku letošní ženské sezóny - polyfonní skladbu ze 16. století Duo Seraphim Tomáse Luise de Victoria. Vznešené tóny se posvátně nesly netradiční čtvercovou kaplí s mramorovým oltářem a pozoruhodnou diagonální akustikou nad uloženými ostatky padlých ze slavkovského bojiště.

Obavy o návštěvnost této od Brna trochu vzdálené a netradiční akce se naštěstí nenaplnily. Na mnohé návštěvníky posezení ani nezbylo, museli vyslechnout koncert ve stoje.

 

Oba jmenované koncerty po organizační stránce zajistila naše aktivní a obětavá členka sboru Ilona Zyková.

 

Koncert v letohrádku Mitrovských

6.10.2010

Tento koncert byl generálkou před nadcházejícím vystoupením Mladosti v Atriu na pražském Žižkově a naší účasti na mezinárodním festivalu amatérských pěveckých sborů Praga Cantat 2010. Obě akce se uskuteční koncem října.

Mezi přednesenými skladbami měly svoji premiéru dvě čerstvé novinky - rytmický Věneček od Zdeňka Lukáše a velkolepá Alleluia Randalla Thompsona. Těmto zvukově pozoruhodným skladbám bylo komorní prostředí letohrádku Mitrovských  poněkud těsné. Nádherný, ale nevelký objekt má totiž svoje akustická specifika, kterým se musel náš pěvecký hlasový projev podřídit a přizpůsobit.

Žádný prostorový problém naopak neřešil Krikri, jezevčík naší sólistky Dáši Vernerové. Při závěrečné děkovačce, kdy “Verča“ současně s nádherným pugétem obdržela i vřelý polibek od manžela, přiběhl také on své paničce poděkovat za předvedený výkon. Koncert se mu jistě líbil, neboť se psí vděčností následně obešel všechny zpěvačky a doprovodil sbor až do šaten.

Za skvělou dirigentskou práci a doprovodnou hru na klávesy sklidila naše usměvavá a pohodová sbormistryně MgA. Jarmila Jalůvková obdivný, srdečný potlesk spokojených návštěvníků, květiny a sladký dárek od sboru i děkovný bosk od našeho věrného posluchače a roztleskávače pana Ondráčka.

 

Slovem provázela: Zdeňka Ondráčková

Sólový projev: Dagmar Vernerová, Lenka Majerníková a Jarmila Teglová

Psí doprovod: jezevčík Krikri

Kamera a technické zázemí: Dáša Bednářová

Fotoreportér: Karel Šubrt, obětavý manžel naší kolegyně

 

Koncert v zámecké kapli sv. Kříže
Slavkov u Brna

22.8.2010

Na závěr soustředění byl v půvabné kapli slavkovského zámku uspořádán odpolední koncert, kde zazněly i nejnovější lidové a duchovní skladby, které jsme během třídenního pobytu nastudovaly.

Potěšil nás zájem a obrovský potlesk návštěvníků zcela zaplněné kaple. Největší aplaus si vysloužila naše sólistka Dáša Vernerová za strhující výkon v italské námořnické písni Vieni sul mar v aranžmá Jaroslava Dostalíka.

„Otec Jaroslav“, přestože nebyl zcela zdráv, se koncertu osobně zúčastnil.

Původně se chtěl společně s naší dirigentkou a současně klavíristkou Jarmilou Jalůvkovou podílet i na děleném nácviku během soustředění, ale momentální nemoc mu v tom zabránila. Po koncertě pochválil náš hlasový a výrazový projev i intonaci a poradil s výběrem repertoáru do budoucna.

 

9. soustředění ve Slavkově 2010

18.8. - 22.8.2010

Do Slavkova u Brna, na tradiční pěvecké soustředění sboru, dorazila naše dirigentka Jája rovnou z prázdninového au pair pobytu v Anglii celá rozesmátá, opálená a pozitivně naladěná. S elánem sobě vlastním se s námi okamžitě vrhla do nácviku nového repertoáru pro ženský sbor a „dřela z nás kůži“ od rána do večera. Bylo to skutečně náročné, protože po 15 ti letech smíšeného sboru začínáme repertoárově opět od nuly. Ale všechny, včetně dvou nových členek Evy a Jitky, jsme se do nácviku zakously s vervou a udělaly ohromný kus práce. Na závěrečném koncertě v zámecké kapli jsme si část nových skladeb rovnou otestovaly.

Alespoň krátké rozptýlení a zábavu jsme našly při hledání cukrového, bůčkového a tekutého pokladu v pohádkovém lese. Cestou jsme loupaly perníček u baby Jagy, lovily rybky v bazénku u rozšafného vodníka, u mandarína přebíraly hůlkami zrníčka rýže. Loupežník nás zase po lese proháněl a okrádal a Peprmintovou vílu jsme musely oživit živou Bio zelenou vodou. Po nocích našly lepé děvy zálibu v břišních tancích a výsledek svého snažení nám následně pod Radčiným odborným vedením předvedly v improvizovaném vystoupení. Bylo to krásné!

Za naše úsilí a pracovní nasazení nás dirigentčini rodiče náležitě odměnili. Mamka Jalůvková vlastnoručně upečenými ořechovými rohlíčky, taťka zase velikou oplatkovou medailí. Díky moc za vaši přízeň a podporu!

 

Zahradní party na Stránské skále

28.6.2010

Konec školního roku a začátek pěveckých prázdnin jsme oslavily zahradní party na Stránské skále. Protože ve sboru panuje pořádek a řád, byl každý zaúkolován zajištěním proviantu. Šťastné to ženy, které ve zdraví přežily celoživotní pracovní proces i teplo rodinného krbu, napekly buchty, prdušky přihodily něco slaného, pracující všech věkových skupin obstaraly potřebné tekutiny i ostatní poživatiny a majitelka reality, kromě špekáčků a nápojů, uvařila i pěvecký guláš.

 

Vstup byl povolen pouze pohádkovým bytostem. Největší početní zastoupení tvořily Červené Karkulky. Mezi ně se vloudil Dlouhý s Bystrozrakým, princem, mandarínem a Ferdou mravencem. Oslnila břišní tanečnice, princezna, divoženka i čarodějnice na koštěti. Nechyběla ani sudička, která sboru předpověděla úspěšnou budoucnost.

 

Na zamýšlené promítání filmů z našich koncertů a zahraničních akcí vůbec nedošlo. Tentokrát jsme díky žhavým slunečním paprskům daly přednost bazénu. Než jsme se všechny vycachtaly, byl večer a s ním táborák a opékání špekáčků.

 

Škoda jen, že se této veselé akce nemohla zúčastnit naše dirigentka Jája. Ta totiž svoje poslední studentské prázdniny trávila v Anglii, kde se zdokonalovala nejen v jazyce, ale též v úklidu a ve výchově nezdárných dětí. Při praskotu ohně a táborových písních jsme jí věnovaly alespoň tichou vzpomínku.

 

Tato zdařilá garden party se konala pod záštitou naší milé a nesmírně obětavé pěvecké kolegyně, fotografky, kameramanky, kronikářky, archivářky, zásobovací referentky …  Dáši Bednářové, za což jí patří náš neskonalý dík.

 

Lucembursko
mezinárodní festival Europadag Mondercange

12.5.2010 - 17.5.2010

Zájezd do Lucemburska byl průlomovou akcí v nové éře našeho sboru.  Poprvé v ryze ženském složení jsme se zúčastnily mezinárodního festivalu Europadag Mondercange, který pořádal místní sbor Chorale Lidderfrënn u příležitosti 50. výročí svého vzniku.

První naší zastávkou byl německý Stuttgart. Po prohlídce krásného, po válce nově postaveného města s moderní architekturou   jsme navštívily Hudební akademii - Musikhochschule Stuttgart, kde nás přijal pan profesor Dietrich Kurz, u něhož naše sbormistryně Jája, v rámci zahraniční stáže při studiu na JAMU, několik měsíců studovala obor dirigování sboru. Předvedly jsme mu několik skladeb z našeho repertoáru, vyslechly si slova chvály i přínosné cenné rady ke zkultivování hlasového projevu.

Cílem našeho 4 denního pobytu a koncertování bylo Mondercange, městečko vzdálené 19 km od Lucemburku, a v něm ubytovací skautské zařízení s prostornou, dobře vybavenou kuchyní a vlastním stravováním. Díky našim Dášenkám, skvělým zásobovacím a stravovacím referentkám, a Mirce, která to vše jistila finančně, bylo jídla tolik, že bychom přežily i měsíční blokádu.

První festivalový koncert se konal 15. 5. 2010 ve Sporthalle Monnerich. Přestože jsme na nácvik nových skladeb pro ženský sbor měly minimum času, pestrý repertoár přizpůsobený charakteru festivalu od duchovní a vážné hudby přes chytlavé lidovky a spirituály posluchače nadchl. Mohutným aplausem ve stoje ocenili výkon naší mladé dirigentky Jarmily Jalůvkové a klavíristky Zuzany Pirnerové i procítěný projev našich sólistek Dáši Vernerové, Lenky Majerníkové, Jarky Teglové, Mirky Malíkové, Věrky Hezinové, Zdenky Raitmajerové a Alči Vavrysové. Ukázalo se, že mezinárodní konkurence sborů z Lucemburska, Německa a Holandska české sbory svou úrovní neohrozila a že společně s Komorním smíšeným sborem KANTILA ze Křtin jsme Českou republiku reprezentovaly velice úspěšně.

Druhý polední koncert pod širým nebem s vůní grilovaných klobásů, uzených specialit, smažených hranolek, notami klavíristky poletujícími ve větru a solidárně divácky jištěný a povzbuzovaný našimi krajany ze Křtin byl oddechovou záležitostí.

Dík patří sympatickému  Polovi z místního pořádajícího sboru, který nás během celého pobytu i našich poznávacích výletů po Lucembursku, hradu Vianden, Tempelu i nedalekém nejstarším německém městě Trier provázel, cestou zprostředkoval velice příjemnou pivní zastávku a na památku nám vyhotovil krásná dokumentární fota.

 


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>>