Připravujeme

  • Podzimní koncert
    Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Bílovice nad Svitavou
    20.11.2022 18:00 hod

více ...

Nejnovější fotogalerie


Soustředění
20.08.2022


Hrad Spilberk
18.12.2019

více ...

Kronika


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>>


Charitativní koncert pro nevidomé a zdravotně postižené v Chrlicích

14.12.2010

Poslední koncert letošního roku jsme věnovaly našim handicapovaným spoluobčanům z Ústavu pro nevidomé a zdravotně postižené v Chrlicích. Byly jsme rády, že jsme je v tomto adventním čase mohly svým zpěvem potěšit a zpříjemnit jim tak krásné předvánoční chvíle.

První část vystoupení patřila duchovní hudbě, poté následoval blok lidových písní v úpravách českých autorů. Závěrem zazněla hudba s vánoční tématikou a všichni společně jsme si zazpívali známé vánoční koledy. Dirigovala a na klávesy doprovázela jako vždy MgA. Jarmila Jalůvková.

Velice vnímaví a pozorní posluchači nám připravili úžasně milé překvapení. V chráněné dílně pro nás vyrobili a všechny nás obdarovali svými nádhernými ručními výrobky - proutěnými ošatkami a keramickými ozdůbkami s vánočním motivem. Moc nás to potěšilo a dojalo.

 

Tímto koncertem jsme završily letošní zlomovou a velmi náročnou pěveckou sezónu.

Všem našim příznivcům přejeme krásné, pohodové Vánoce, hodně zdraví a sil do nového roku a také mnoho důvodů, proč si zvesela zazpívat!

 

Předvánoční posezení v Bílovicích

12.12.2010

Už se stalo sborovou tradicí, že se pravidelně koncem roku společně scházíme v nedalekých Bílovicích. Letošní plánovanou vycházku sice zhatilo nepříznivé počasí a poledovice, ale výbornou svíčkovou v Obecní hospodě jsme si alespoň „ po kolejích“ nenechaly ujít.

Po dobrém obědě jsme se přesunuly do bílovických výšin, do nově zbudovaného hnízdečka naší prezidentky Dáši a jejího chotě Romana. Po kolaudačním šmejdění a pokocháním se nádhernými „panoramaty“ jsme si při dobrém vínečku a znamenitém štrúdlu s pudinkovým šodó našich hostitelů a skvělém vánočním cukroví pilné zubařky Jarky stačily střihnout i menší pěveckou generálku před posledním koncertem tohoto roku. S vánočními koledami na rtech, figurkovou „péefkou“ od tenorky Alči a Ilčiným malinkatým andělíčkem strážníčkem jsme pak zvesela završily pohodové adventní posezení.

Tak zase za rok!

 

Poslední rozloučení s panem Dostalíkem

4.11.2010

Společně s rodinou a širokou hudební veřejností jsme se 4. listopadu 2010 v obřadní síni brněnského krematoria  naposledy rozloučily s naším čestným dirigentem a zakladatelem našeho dětského a později smíšeného pěveckého  sboru Mladost s panem PhDr. Jaroslavem Dostalíkem.

Smuteční řeč pronesl jménem nás všech Pepa Čudlý, bývalý zpěvák Mladosti.

Pana Dostalíka na jeho poslední cestě vyprovodily písně nejmladších zpěváčků, kterým zasvětil celý svůj život.

Byly to právě děti z Primavery, se kterými sklízel své poslední úspěchy – plody mravenčí, usilovné a vytrvalé  práce - nejen u nás, ale i daleko za hranicemi naší vlasti.

Zcela zaplněná smuteční síň a záplava květin svědčí o tom, že byl obdivován, ctěn a vážen. Vychoval několik generací dětí k lásce k hudbě a sborovému zpěvu.

 

V panu Dostalíkovi ztrácíme významnou hudební kapacitu, skvělého dirigenta, skladatele, pedagoga, činorodého, cílevědomého, pracovitého a poctivého člověka. V našich srdcích a mysli však bude žít dál. Nikdy na Vás, pane Dostalíku, nezapomeneme.

 

Praga Cantat 2010
mezinárodní soutěžní festival pěveckých sborů

29.10. - 1.11.2010

Ve dnech 29.10. – 1.11.2010 se náš nově vzniklý ženský sbor zúčastnil mezinárodní soutěže pěveckých sborů Praga Cantat 2010. Vynikající atmosféru festivalu v Národním domě na Vinohradech navodily zahajovacím slavnostním koncertem Bambiny di Praga s dirigenty Blankou Kulínskou a Lukášem Jindřichem. Působivými skladbami v rodném jazyce mezinárodních hostů přivítaly všech 21 zúčastněných sborů z ČR, Bulharska, Ghany, Chorvatska, Indonésie. Irska, Kypru, Maďarska, Německa, Norska, Slovinska a Švýcarska.

Mladost soutěžila ve dvou nejpočetněji zastoupených kategoriích – ženské sbory a duchovní hudba. Přestože jsme na nácvik zcela nových skladeb měly pouhé dva měsíce, předvedly jsme maximum našich současných možností. Dirigentka byla s naším výkonem velmi spokojená a moc si to na pódiu s pomyslnou taktovkou užívala. Však jí také bezprostředně po našem vystoupení člen poroty, pan Kolář, vysekl poklonu, že v ní má zesnulý pan Dostalík skvělého nástupce. A to byla pro všechny ta nejlepší pocta.

Ve všech kategoriích letošního festivalu kralovaly hned tři výborné indonéské univerzitní sbory.  Z Indonésie pocházel i absolutní vítěz festivalu - vynikající sbor Paramabira - Binus University Student Choir.

I my jsme uspěly a dosáhly velmi dobrého výsledku. V našich nových ženských začátcích jsme vybojovaly v obou soutěžních kategoriích skvělé stříbrné pásmo.

A nejlepší nakonec.  Zvláštní cenu poroty za vynikající dirigentský výkon a zlatý pohár pro nejlepšího dirigenta festivalu  získala… „jampadadá“ … naše Jarmilka Jalůvková!!! BRAVO! Jsme na tebe, Jájo, moc pyšní a gratulujeme! Škoda jen, že se tohoto úspěchu nedožil zakladatel sboru pan Dostalík, měl by ohromnou radost.

Taneční parket po vyhlášení výsledků rozptýlil všeobecné napětí a přivedl nás do varu. Vítězství jsme následně bujaře oslavily „na pláži v Karibiku“ bohatým rautem, tekutým mokem a rychlými špunty (viz dokumentární foto v našem Archivu).

Protože babča Dáša takticky zajistila ubytování a stravování v bezprostřední blízkosti koncertního sálu, v KDM u  Svaté Ludmily, neztrácely jsme čas zbytečným popojížděním a měly tím pádem spoustu volného času. Ten jsme využily k prohlídce památek historického centra a Vyšehradu. Bdělou a ochrannou ruku nad námi držely znalkyně Prahy a naše skvělé průvodkyně Marta, Ilča a Zdeňka.

 

Koncert v atriu na Žižkově, Praha

29.10.2010

V předvečer našeho soutěžního vystoupení na mezinárodním festivalu pěveckých sborů Praga Cantat 2010 v Národním domě na Vinohradech jsme se v početní pěvecké přesile představily pražskému publiku v Atriu na Žižkově. Na nevalné návštěvnosti se podepsal i prodloužený dušičkový víkend. Pro nás to ale byla důležitá poslední generálka před soutěží.

 

Zemřel zakladatel našeho sboru
PhDr. Jaroslav Dostalík

25.10.2010

S hlubokým zármutkem jsme přijaly smutnou zprávu, že dne 25. října 2010 podlehl ve věku 82 let těžké nemoci dirigent a zakladatel našeho pěveckého (původně dětského) sboru Mladost a dětského pěveckého sboru Primavera pan PhDr. Jaroslav Dostalík.

Celý svůj život zasvětil hudbě a zaměřil se především na dětskou sborovou tvorbu. Vedle sbormistrovské činnosti působil i jako pedagog a skladatel. Vydal učebnice vícehlasého sborového zpěvu pro dětské hlasy, úspěch měly jeho skladby a úpravy lidových písní pro dětské sbory. Své odborné rady a zkušenosti předával mladým nastupujícím absolventům JAMU a pomáhal jim v jejich dirigentských začátcích.

Za svou všestrannou činnost obdržel v roce 1991 Cenu Františka Lýska a roku 1998 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V loňském roce, 27.1.2009, byl za svoji celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost věnovanou brněnským dětem oceněn Cenou města Brna v oblasti hudby.

Naposledy se s panem Dostalíkem rozloučíme 4. listopadu 2010 ve 14 hodin v obřadní síni brněnského krematoria.

 

Koncert na Mohyle míru

17.10.2010

Program koncertu v monumentálních prostorách Mohyly míru u obce Prace byl obdobný jako v letohrádku Mitrovských.  Navíc byl obohacen o poslední novinku letošní ženské sezóny - polyfonní skladbu ze 16. století Duo Seraphim Tomáse Luise de Victoria. Vznešené tóny se posvátně nesly netradiční čtvercovou kaplí s mramorovým oltářem a pozoruhodnou diagonální akustikou nad uloženými ostatky padlých ze slavkovského bojiště.

Obavy o návštěvnost této od Brna trochu vzdálené a netradiční akce se naštěstí nenaplnily. Na mnohé návštěvníky posezení ani nezbylo, museli vyslechnout koncert ve stoje.

 

Oba jmenované koncerty po organizační stránce zajistila naše aktivní a obětavá členka sboru Ilona Zyková.

 

Koncert v letohrádku Mitrovských

6.10.2010

Tento koncert byl generálkou před nadcházejícím vystoupením Mladosti v Atriu na pražském Žižkově a naší účasti na mezinárodním festivalu amatérských pěveckých sborů Praga Cantat 2010. Obě akce se uskuteční koncem října.

Mezi přednesenými skladbami měly svoji premiéru dvě čerstvé novinky - rytmický Věneček od Zdeňka Lukáše a velkolepá Alleluia Randalla Thompsona. Těmto zvukově pozoruhodným skladbám bylo komorní prostředí letohrádku Mitrovských  poněkud těsné. Nádherný, ale nevelký objekt má totiž svoje akustická specifika, kterým se musel náš pěvecký hlasový projev podřídit a přizpůsobit.

Žádný prostorový problém naopak neřešil Krikri, jezevčík naší sólistky Dáši Vernerové. Při závěrečné děkovačce, kdy “Verča“ současně s nádherným pugétem obdržela i vřelý polibek od manžela, přiběhl také on své paničce poděkovat za předvedený výkon. Koncert se mu jistě líbil, neboť se psí vděčností následně obešel všechny zpěvačky a doprovodil sbor až do šaten.

Za skvělou dirigentskou práci a doprovodnou hru na klávesy sklidila naše usměvavá a pohodová sbormistryně MgA. Jarmila Jalůvková obdivný, srdečný potlesk spokojených návštěvníků, květiny a sladký dárek od sboru i děkovný bosk od našeho věrného posluchače a roztleskávače pana Ondráčka.

 

Slovem provázela: Zdeňka Ondráčková

Sólový projev: Dagmar Vernerová, Lenka Majerníková a Jarmila Teglová

Psí doprovod: jezevčík Krikri

Kamera a technické zázemí: Dáša Bednářová

Fotoreportér: Karel Šubrt, obětavý manžel naší kolegyně

 

Koncert v zámecké kapli sv. Kříže
Slavkov u Brna

22.8.2010

Na závěr soustředění byl v půvabné kapli slavkovského zámku uspořádán odpolední koncert, kde zazněly i nejnovější lidové a duchovní skladby, které jsme během třídenního pobytu nastudovaly.

Potěšil nás zájem a obrovský potlesk návštěvníků zcela zaplněné kaple. Největší aplaus si vysloužila naše sólistka Dáša Vernerová za strhující výkon v italské námořnické písni Vieni sul mar v aranžmá Jaroslava Dostalíka.

„Otec Jaroslav“, přestože nebyl zcela zdráv, se koncertu osobně zúčastnil.

Původně se chtěl společně s naší dirigentkou a současně klavíristkou Jarmilou Jalůvkovou podílet i na děleném nácviku během soustředění, ale momentální nemoc mu v tom zabránila. Po koncertě pochválil náš hlasový a výrazový projev i intonaci a poradil s výběrem repertoáru do budoucna.

 

9. soustředění ve Slavkově 2010

18.8. - 22.8.2010

Do Slavkova u Brna, na tradiční pěvecké soustředění sboru, dorazila naše dirigentka Jája rovnou z prázdninového au pair pobytu v Anglii celá rozesmátá, opálená a pozitivně naladěná. S elánem sobě vlastním se s námi okamžitě vrhla do nácviku nového repertoáru pro ženský sbor a „dřela z nás kůži“ od rána do večera. Bylo to skutečně náročné, protože po 15 ti letech smíšeného sboru začínáme repertoárově opět od nuly. Ale všechny, včetně dvou nových členek Evy a Jitky, jsme se do nácviku zakously s vervou a udělaly ohromný kus práce. Na závěrečném koncertě v zámecké kapli jsme si část nových skladeb rovnou otestovaly.

Alespoň krátké rozptýlení a zábavu jsme našly při hledání cukrového, bůčkového a tekutého pokladu v pohádkovém lese. Cestou jsme loupaly perníček u baby Jagy, lovily rybky v bazénku u rozšafného vodníka, u mandarína přebíraly hůlkami zrníčka rýže. Loupežník nás zase po lese proháněl a okrádal a Peprmintovou vílu jsme musely oživit živou Bio zelenou vodou. Po nocích našly lepé děvy zálibu v břišních tancích a výsledek svého snažení nám následně pod Radčiným odborným vedením předvedly v improvizovaném vystoupení. Bylo to krásné!

Za naše úsilí a pracovní nasazení nás dirigentčini rodiče náležitě odměnili. Mamka Jalůvková vlastnoručně upečenými ořechovými rohlíčky, taťka zase velikou oplatkovou medailí. Díky moc za vaši přízeň a podporu!

 


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>>