Připravujeme

  • Podzimní koncert
    Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Bílovice nad Svitavou
    20.11.2022 18:00 hod

více ...

Nejnovější fotogalerie


Soustředění
20.08.2022


Hrad Spilberk
18.12.2019

více ...

Kronika


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>>


Koncert duchovní hudby Kostel sv. Vavřince, Brno-Komín

2.2.2014

Potěšilo nás, že návštěvníci únorového koncertu duchovní hudby našli za námi cestu i do okrajové části Brna - Komína, kdy navíc museli překonat ledovou kalamitu, která město přes víkend ochromila.

Věříme, že jsme jejich očekávání nezklamaly a chrámovou hudbu skladatelů zvučných jmen jako jsou  N. Rota, J.E. Moore, E. Crocker, P. Valtinoni, P. Janczak, F. Schubert, W.A. Mozart, J. Leavitt, A. Lotti, L.R. Spevacek, K.B. Kopřiva… si v akustických prostorách kostela sv. Vavřince náležitě vychutnali.

Doslova doklouzaným posluchačům jsme jako poděkovaní zazpívaly přídavkem dvě skladby navíc. První byla nostalgická vzpomínková Šalvěj od  Zdeňka Blažka, kterou skladatel věnoval našemu tehdy ještě dětskému sboru v šedesátých letech minulého století. Ani po desetiletích nic neztratila na své působivosti. 

Závěrečnou skladbu Con Te Partirò, proslavenou nevidomým italským tenoristou Andreou  Bocelli, si posluchači vyslechli ve sborové podobě. Mohli se nechat unášet půvabným textem a nádhernou melodií, či si ji pobrukovat společně s námi.

 

 

Novoroční koncert - Veverské Knínice

12.1.2014

Letošní koncertní sezónu jsme zahájily velice zdařilým Novoročním koncertem ve Veverských Knínicích. Nadšení byli jak posluchači , kteří v nedělních odpoledních hodinách zcela zaplnili prostory místního kostela sv. Mikuláše, tak i naše dirigentka Jarmila Jalůvková.

Repertoár se skládal ze dvou bloků – ze skladeb duchovních a písní vánočních. Krásným oživením a zpestřením celého programu bylo vystoupení dětí z místní základní školy, které přednesly pásmo koled a básní s vánoční tématikou a dodaly tak celému koncertu slavnostnější ráz.

Děkujeme vedení obce a římskokatolické farnosti, kteří pro nás připravili velice příjemné zázemí s bohatým občerstvením v prostorách sousedící školy, i jejím zaměstnancům za srdečné a milé přijetí. Naší Jitce Langerové pak za organizační zajištění koncertu, Livii Zbavitelové za houslový doprovod a Zdence Ondráčkové za hřejivé průvodní slovo.

 

 

Internationales Adventsingen im Wiener Rathaus

10.12.2015

I letos jsme dostaly od vídeňských radních pozvání k adventnímu vystoupení v nádherném  Velkém radničním sále. Jen bylo časově posunuto na období těsně před Vánoci. A tak jsme opustily sporák a plechy s perníčky, vanilkovými rohlíčky a dalšími laskominami, mísy s krémy a polevami a vydaly se s písněmi k rakouským sousedům.

Program našeho adventního pobytu probíhal v podobném duchu jako vloni. Nechybělo  pozvání do restaurace na skvělý vídeňský řízek a štrúdl, následovala odpolední generálka, vlastní koncert, večerní prohlídka města a ozářených vánočních trhů.

Na mezinárodním koncertním odpoledni vystupovalo sedm pěveckých sborů. Kromě dvou rakouských a českých také sbory z Maďarska, USA a Japonska.

Zahajoval ho i letos výborný dětský pěvecký sbor Primavera s naší společnou dirigentkou Jarmilou Jalůvkovou. Ani naše Mladost mezi ostatními účinkujícími nezapadla a svým vystoupením, výběrem skladeb a houslovým doprovodem Livie Zbavitelové zanechala u posluchačů velice příznivý dojem. Atmosféra a ohlas publika zcela zaplněného sálu byl úžasný. Koncertu se zúčastnili i dirigentčini rodiče a teta. Ti nás za náš výkon odměnili  skvělým domácím vánočním cukrovím a voňavými, nádherně zdobenými perníčky.

Adventní sobotu jsme zakončily na nádherně vyzdobeném a půvabně nasvíceném vánočním trhu před vídeňskou radnicí. Tentokrát však  byly trhy ve večerních hodinách tak přecpané návštěvníky, že jsme si krásně načančané stánky plné cukrovinek, voňavých jídel a nápojů, stejně jako prohlídku lákavých dárkových předmětů v poklidu a sváteční pohodě nevychutnaly.

Vídeňský koncertní advent před zlatou nedělí máme zdárně za sebou. Teď už zbývají poslední domácí dodělávky, nazdobit vánoční stromeček, osmažit kapra, zazpívat koledy a Ježíšek může přijít.

Přejeme všem návštěvníkům našich koncertů, početným příznivcům a „Hujerům“ krásné a pohodové Vánoce. Moc děkujeme za jejich přízeň a podporu v našem pěveckém snažení. Ať se ve zdraví a radosti sejdeme i v roce 2016 opět v koncertních sálech.

 

Hudební nešpory v Červeném kostele

1.12.2013

Rok se s rokem sešel a už tu máme opět advent a s ním i naše pravidelné koncerty. Hned první adventní neděli jsme vystupovaly na Hudební nešporách v Červeném kostele. Ve strohém protestantském chrámu Českobratrské církve evangelické jsme koncertovaly teprve podruhé, a tak bylo nutné na více než hodinové generální zkoušce vyzkoušet v těchto novogotických chladných prostorách jak akustiku, tak i souznění sboru. Před začátkem vlastního koncertu nás proto mile potěšilo krátké, ale příjemné ohřátí na faře s teplými nápoji i připraveným občerstvením.

Zcela zaplněný kostel vytvořil tu správnou předvánoční atmosféru, kde se krásně zpívalo. V první části programu zazněly skladby W. A. Mozarta, G. F. Händla, F. Schuberta a skladby duchovní, po krátkém biblickém zamyšlení farářky Olgy Tydlitátové následovaly staročeské a moravské zpěvy vánoční a spirituály.

Naše všestranná dirigentka Jarmila Jalůvková současně zajišťovala i hru na klávesy a zvonkové nástroje. Na housle nás výborně doprovázela členka sboru Lívie Zbavitelová.

Podle ohlasů  se koncert  návštěvníkům velice líbil a odcházeli do svých domovů spokojeni a svátečně naladěni.Výtěžek koncertu putoval na charitu středisku Diakonie ČCE v Brně.

 

Svatební koncert na zámku v Bučovicích aneb Věrka se nám vdává

19.10.2013

Zatímco předchozí dva říjnové koncerty byly charitativní, tento na zámku v Bučovicích byl svatební. Na přání našeho sborového benjamínka Věrky Hezinové jsme ji v těchto krásných historických prostorách vyprovodily svým pěveckým umem na cestě do manželského života.
Naše dirigentka Jája usedla za klávesy a sbor, slavnostně oděný, se šálami v barvách svatební kytice nevěsty a korsáže na klopě ženicha, s dojetím doprovázel pečlivě vybranými skladbami oficiální ceremoniál.
O nádhernou stolní květinovou dekoraci v obřadní síni a úžasný polštářek ze suchých květů na prstýnky se postarala a specielně pro tuto příležitost osobně vyrobila naše šikovná členka sboru Vlasta Kachlíková.

Nevěsta byla nádherná, stejně jako počasí, které ji v tento slavností den provázelo. Ženich, kterému to také moc slušelo, mohl na své budoucí ženě oči nechat. Roztomilé družičky, vědomy si své zodpovědné a nezastupitelné role, už se nemohly dočkat, až budou moci před novomanželským párem rozhazovat po rudém koberci lístečky  růží ze svých mrňavých košíčků.
Svatba to byla veliká a veselá. Žádné slzy, ale rozesmátá pusa od ucha k uchu snoubenců i svatebních hostů provázela originální a zcela netradiční projev oddávajícího, který čerpal svoji úsměvnou řeč z předlouhé předsvatební cesty páru nikoliv do Jiljí, ale po daleké Jižní Americe.

Věrko a Jirko, ať vám to spolu klape stejně dobře jako za svobodna a dokážete překonat i drobné nesváry, které s sebou společný život přináší. Milujte se a množte se. Děti jsou ozdobou, kořením, ale především velikou radostí každého svazku.
Vzpomínejte s láskou na tento nádherný den, který jistě bude patřit k těm nejkrásnějším vašeho dosavadního života. Jsme rády, že jsme byly jeho součástí a přispěly svým zpěvem ke krásné atmosféře svatebního obřadu.

 

Charitativní koncert v Újezdu u Brna

18.10.2013

Po Chrlicích jsme o týden později uspořádaly bez nároku na honorář další charitativní koncert v Újezdu u Brna.Více než hodinové vystoupení bylo určeno především dříve narozeným občanům z místního Domova důchodců., kteří měli možnost vyslechnout si celý náš aktuální repertoár složený ze skladeb duchovních, světských, lidovek a spirituálů.

Příjemným zpestřením koncertu bylo houslové vystoupení teprve sedmileté Terezky Kokešové ze ZUŠ Jar. Kvapila v Brně, nadané žačky naší kolegyně, učitelky hudby Livie Zbavitelové. Její dlouhé a přepečlivé ladění hudebního nástroje vyvolalo úsměv publika a zcela odrovnalo i naší dirigentku Jáju, která svědomitou houslistku doprovázela na klavír. Následné vystoupení malé hudebnice všechny  posluchače nadchlo a utvrdilo v tom, že správně naladěný nástroj je základem skvělého výkonu.

Koncert organizačně zajišťovala Ilča Zyková. Poděkování zaslouží také Lenka  Majerníková, která se o zdar koncertu postarala po technické stránce. Místo chybějících praktikáblů ochotně zajistila a dovezla dřevěné palety, a tak bylo ozvučení koncertní místnosti dokonalé.

 

Festival Fons - Žďár nad Sázavou

sobota 28.9.2013

Svatováclavský festival duchovní hudby 2013 s cenou Jiřího Koláře za účasti sborů:  FONS - Žďár nad Sázavou,  BRUNCVÍK -  Praha, ALTER EGO -  Bystřice nad Pernštejnem, J.B. FOERSTER – Přelouč a náš sbor MLADOST

Sobotní ráno jsme vstávaly do velké zimy a jen jsme měly obavy, aby nám den, který jsme měly před sebou, nepropršel. Odjezd autobusu byl naplánován na  8 hod. od Bohémy a světe div se, na nikoho jsme nemusely čekat. Pan řidič Petr nám zatopil a cesta ubíhala hezkými malebnými vesničkami Vysočiny, kterými jsme cestovaly už minulý týden na  náš koncert do Kameniček.

Historické centrum Žďáru nad Sázavou  se nachází v areálu bývalého cisterciánkého kláštera – dnešního zámku rodiny Kinských. Klášter vznikl v roce 1252 a dnes je v podstatě dochován v barokní podobě, kterou získal za opata Václava Vejmluvy v 18. Století. Za jeho správy byly provedeny rozsáhlé přestavby i novostavby jak v areálu kláštera, tak i na klášterním panství v duchu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim, např. na půdorysu lebky – Dolní hřbitov a barokní kamenný most vedoucí od města k areálu zámku.

Žďárský  zámecký areál nás přivítal krásným slunečním ránem. Složily jsme všechny potřebné věci ke koncertování do místní školy, kde jsme měly šatnu a společně s ostatními sbory se vypravily na výšlap na Zelenou horu do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, kde jsme si společně vyslechli velmi zajímavý odborný výklad o jeho založení . Poutní kostel je impozantní sakrální stavba, která je považována za nejvýznamnější stavbu barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, je dílem nadčasovým nejen z hlediska architektonické formy, ale také z hlediska symbolického obsahu, jehož základem je číslice 5, která se opravdu promítá jak ve výzdobě, tak v architektuře. V roce 1721 získal žďárský opat Václav Vejmluva vzácnou relikvii – kůstku Jana Nepomuckého, k níž byl přirostlý jeho jazyk a i ten je symbolicky součástí výzdoby klenby. Kostel  je tak unikátní, že  je zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Po vyčerpávajícím výkladu si zde mohl zazpívat každý sbor po jedné skladbě. Zpáteční cesta na zámek byla nádhernou procházkou zasluněnou podzimní přírodou s barevnými korunami stromů, které se odrážely na vodní hladině. 

Volným krokem jsme se všichni přesunuli do nedaleké restaurace na společný oběd, který  většina z nás zakončila sladkou tečkou v místní Cukrárně. Výborná káva s domácími zákusky, nám  navodila tu správnou pohodu, žádné honění a spěchání a mohly jsme se vrátit zpět do školy na rozezpívání.

Jája to vzala samozřejmě jako vždy velmi poctivě, žádné falešné tóny, správná dynamika při zkoušení festivalových skladeb a tak jsme věřily, že to bude stačit. Převlékly jsme se do koncertního úboru a šly si vyzkoušet akustiku do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která tvoří osu klášterních staveb. Byla vystavěna v raně gotickém slohu se třemi loděmi a jednou příčnou lodí.  Jan Blažej Santini zásadně změnil původní podobu na barokně gotickou přestavbu a  v roce 2009 byl kostelu udělen vatikánským Konsiliem titul bazilika minor. V krásném prostředí s nádhernou akustikou jsme si vyzkoušely všechny festivalové skladby, poslechly rozezpívání ostatních sborů a společně s ostatními sbory pod vedením pana profesora Kláře, si zkusily společnou skladbu.

Ve volném čase, který zbýval do zahájení festivalového zpívání,  jsme se mohly blíž seznámit se zajímavým  prostředím zámeckého areálu, který tvoří čtyři nádvoří a zámecká zahrada.

Při vstupu do areálu na prvním nádvoří jsou po stranách původní hospodářské budovy.

Dominantou druhého nádvoří je bazilika Nanebevzetí Panny Marie, vedle které se nachází sídlo Římskokatolického farního úřadu, v jehož chodbách jsou umístěny zbytky původních nástěnných obrazů s výjevy ze života cisterciánů. V přilehlé budově Konventu jsou prostorné výstavní síně a naproti kostelu stojí třípatrová původní věž, dnes obytná zvonice, která v minulosti mívala i ochranou funkci. V budově vedle věže je základní škola a další budovy původního starého opatství spojené barokními stavbami, které tvoří třetí nádvoří, na které se dostanete halou prelatury, kde je umístěno Muzeum knihy, zřízené pražským Národním muzeem. V budově na třetím nádvoří byla v 18. Stol. šlechtická akademie, v současné době je zde Správa hospodářství Kinský Žďár. Na levé straně čtvrtého nádvoří jsou bývalé konírny, ve kterých je umístěna Galerie Kinských a jsou zde konírny šlechtické akademie, které dnes slouží, jako obřadní síň. V zadní části je nádvoří spojeno brankou se zámeckými zahradami, které jsou pro veřejnost přístupny příležitostně. Zde také stojí Santinim barokně upravená Studniční kaple Panny Marie.  Byly jsme moc rády, že jsme měly tu možnost se do zahrady podívat a v malé kapli si zazpívat. Vlastní symbolika studny je také ve znaku Kláštera i města – fons. Budova letní prelatury( stavba atypického půdorysu) v zadní části zahrady, je soukromým sídlem dnešních majitelů zámku. Byly jsme svědky i několika svatebních obřadů, které si tak jako my, vychutnávaly nádherné slunečné počasí. Vstřebaly jsme všechny nabyté informace a už se chystaly na naše festivalové vystoupení, které začínalo v 16 hodin.

Festivalu duchovní hudby se zúčastnilo pět sborů: tři smíšené, jeden chlapecký a náš ženský.  Jako první vystoupil místní smíšený sbor FONS , který zahájil  celý festival chorálem Svatý Václave a  potom už se rozezněly festivalové skladby. Druhým vystupujícím byl také smíšený sbor, Alter ego z Bystřice nad Pernštejnem. I když měl každý sbor maximálně pět skladeb, v kostele byla pěkná zima a vzpomínaly jsme na Dostalíkovo festivalové jaro ve Lhotě, kde jsme si vyseděly podobnou, kdy jsme nemohly vůbec zpívat. Teď jen s tím rozdílem, že ve Lhotě jsme zpívaly úplně jako poslední sbor, tady jsme se chystaly jako třetí vystupující. Při první skladbě Salve Regina jsme se pěkně rozezpívaly a už následovaly další – Miserere, Alleluia madrigal, Kyrie a Gloria alleluia. Podle Jájina výrazu se vystoupení s malými drobnosti povedlo. Následoval chlapecký sbor Bruncvík z Prahy a smíšený J.B. Foerster z Přelouče, který zpíval skladby, které byly i v našem dřívějším repertoáru, když jsme byli ještě smíšený sbor. Hezky jsme si zavzpomínaly a už jen očekávaly verdikt hodnotících, který sbor obdrží hlavní cenu. Kromě chlapců, kteří měli náročné skladby, které ještě plně nezvládli, měly všechny ostatní sbory  skoro stejnou úroveň. Po konzultacích poroty s jednotlivými dirigenty, byl vyhlášen jako nejlepší sbor místní sbor FONS. I ostatní sbory nevyšly naprázdno. Každý sbor byl oceněn za provedení některé festivalové skladby. My jsme byly oceněny za dramaturgii a provedení skladby Kyrie od Piotra Janczaka a za sestavení programu festivalových skladeb. Opět byla vyzvednuta pečlivá práce naší dirigentky Jáji. Po celkovém zhodnocení festivalu a předání ocenění všem sborům, zakončila celý festival společná skladba Ave Maria v podání všech sborů.

Potom už zbýval čas jen na převléknutí, úklid šatny ve škole a už na nás všechny čekalo v Konventu malé občerstvení – při příchodu párek a v následující místnosti rautík s různými dobrotami. Hlavně jsme se mohli napít teplých nápojů – káva a čaj byly opravdu horké a tak se podařilo rozehřát naše ztuhlá, promrzlá těla z kostela. Při odchodu jsme si ještě poslechli několik melodických písniček chlapeckého sboru, Jája si vyměnila s ostatními dirigenty poznatky ze zpívání a už nás čekala jen cesta do Brna. V autobuse zhodnotila naše vystoupení  - až na malé nedostatky byla spokojená, ostudu jsme neudělaly a i z hodnocení ostatních dirigentů a pana profesora Koláře měla radost, protože byla pochvala.  Prožily jsme krásný podzimní festivalový a sváteční den, poznaly nádherné prostředí žďárského zámeckého areálu, ale už nás čekají další vystoupení, dva charitativní koncerty a příprava na adventní repertoár.


 

Koncert ve Slavkově u Brna – zámecká kaple sv. Kříže

22.9..2013

Na koncerty ve Slavkově u Brna se vždycky moc těšíme. Co může zpěváky potěšit více než zaplněný sál, skvělé publikum, nádherné prostředí zámecké kaple a výborná akustika.
Nejinak tomu bylo i letos. Vnímavým posluchačům jsme přednesly jednak skladby duchovní, které nejlépe zapadají do chrámového prostředí, dále úpravy lidových písní a spirituály. Jako vždy zde zazněly v premiéře nově nastudované skladby z letního soustředění, které se každoročně odehrává právě zde ve Slavkově. Do programu byly také zařazeny skladby, se kterými budeme již za týden vystupovat ve Žďáře nad Sázavou, na soutěžním Svatováclavském festivalu duchovní hudby.
Naše všestranná sbormistryně Jarmila Jalůvková sbor nejen dirigovala, ale též doprovázela i na klávesy. Koncert se moc líbil a posluchači nás odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
Průvodním slovem provázela již tradičně Zdeňka Ondráčková. Protože se menším nedopatřením  k závěrečnému děkovnému slovu nedostala, činíme tak alespoň na našich stránkách. Děkujeme slavkovským návštěvníkům za jejich trvalou přízeň, moc nás velký zájem o naše koncerty a pokaždé zcela zaplněná kaple těší a povzbuzuje v naší pěvecké činnosti.

 

Koncert v Kameničkách

14.9.2012

Místem našeho prvního zářijového vystoupení byla malebná horská obec Kameničky v chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů na Českomoravské vrchovině. Obec vešla do širokého podvědomí jako Slavíčkovy Kameničky, neboť zdejší krajina uchvátila malíře Vysočiny natolik, že ji spodobnil na svých četných obrazech. Také spisovatel Karel Václav Rais našel inspiraci a náměty ke svým románům právě v této obci.

Náš koncert se konal v půvabném památkově chráněném v barokním stylu přestavěném kostele Nejsvětější Trojice, kde si návštěvníci v sobotní podvečer mohli vyslechnout náš hodinový program převážně duchovní hudby a úpravy lidových písní. Milé poděkování v podobě nádherné růže pro každou z nás bylo velice překvapivé a moc nás potěšilo.

Alča z druhého altu, která v té době trávila dovolenou na nedalekém Kuklíku, obětavě přerušila svoje sportovní a houbařské aktivity a přijela sbor podpořit nejen pěvecky, ale přivezla s sebou i jedenáct posluchačských „Hujerů“. Další dva dopravila z Brna naším busem  i Silva a pozadu nezůstala ani naše sbormistryně Jája. Podívat se na nás přijela její sympatická maminka, co vypadá jako dirigentčina starší sestra, a neméně  sympatická teta, která skvěle peče a jejíž moučníky jsme měly možnost ochutnat při našich koncertech ve Frýdku-Místku.

A že nejen ve Slezsku ale i na Moravě se umí fantasticky  péci, jsme se přesvědčily i
v Kameničkách, kde nám místní ženy připravily výborné pohoštění. Báječné domácí
bochánky sypané sezamem plněné lahodnou pomazánkou a úžasné malinkaté svatební
buchtičky plněné tvarohem či mákem, máčené v rumu a obalené v cukru. Hned se po nich zaprášilo. Recept jsme si přivezly s sebou domů, jen by to chtělo ručičky, které tu náročnou piplavou práci udělají.

Cestou do Kameniček jsme v poledních hodinách za vydatného deště navštívily
nedalekou památkovou rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku. Dochovaný urbanistický celek roubených objektů vznikl ve středu města na přelomu 18. a 19. století. Po nakoupení suvenýrů jsme s průvodkyní nahlédly dovnitř dřevěných stavení a vyslechly si odborný výklad o historii těchto příbytků a těžkém životě jejich majitelů, převážně hrnčířů, tkalců a ševců.

Oběd v restauraci U dvou jelit se z polovice nevyvedl,
počasí také za moc nestálo a jisté připomínky k našemu výkonu měla i
dirigentka Jája. Ale ty buchtičky byly fakt skvělý!

  


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>>