Připravujeme

  • Tradiční koncert
    Zámecká Kaple sv. Kříže, Slavkov u Brna
    25.11.2018 15:00 hod
  • Koncert
    Kostel sv. Jiljí, Zbraslav u Brna
    27.01.2019 16:00 hod

více ...

Nejnovější fotogalerie


Slavkov u Brna
24.08.2018


Venezia Music Festival - Benátky
24.05.2018

více ...

Kronika


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>>


Mladost s novým dirigentem Stanislavem Smočkem

4.11.2014

Po odchodu naší velmi úspěšné dirigentky  MgA. Jarmily Jalůvkové, která během sedmiletého působení v Mladosti obdržela dvě prestižní sbormistrovská ocenění a sbor  pod jejím uměleckým vedením získal v letech 2010 a 2011 v silné mezinárodní konkurenci čtyři stříbrná pásma v kategorii ženské sbory, duchovní hudba a lidová píseň a v roce 2012 zlaté pásmo v kategorii dívčích a ženských sborů, jsme řešily dilema, co dál.

Nabízelo se spojení s Vachovým sborem moravských učitelek s talentovanou dirigentkou Martinou Kirovou. Možná by Brno získalo nové, početně silné a kvalitní ženské pěvecké těleso, ale současně by oba sbory přišly o svou integritu, které se ani jeden sbor nechtěl vzdát. VSMU, který v současnosti  působí v komorním složení, o svou stoletou tradici, Mladost se svou početnější členskou základnou si zase zakládá na obnovení pěvecké činnosti po více než  třicetileté pauze, kdy jako bájný Fénix znovu vstala z popela a opět úspěšně vklouzla do amatérského pěveckého světa v podobě smíšeného a později ženského sboru. Je to jistě rarita. Spojuje nás nejen láska ke sborovému zpěvu, ale i dávné letité prožitky a přátelství.

Rozcházely jsme se i repertoárově. Zatímco VSMU sází na tematické oblasti hudby a  propojení koncertů s profesionálními sólisty, orchestry, či jinými sbory, Mladost je zvyklá na samostatné koncerty se stylově i žánrově rozmanitým a pestrým programem - od duchovní hudby a polyfonie starých mistrů, přes skladby českých a světových klasiků, madrigaly, světové spirituály, až po tvorbu současných autorů a úpravy lidových písní naší i zahraniční provenience. Naše koncerty byly vždy koncipované tak, aby byly přitažlivé nejen  pro odbornou veřejnost, ale i laické posluchače, při zachování kvality pěveckého provedení.

V tomto duchu chce pokračovat i nový dirigent Stanislav Smoček, který přes své mládí není v hudebním světě žádným nováčkem. Tento vystudovaný varhanář i varhaník (který ovládá i hru na klavír, keyboard, harmoniku či cembalo) a současný student dirigování sboru na JAMU u prof. Mátla, má za sebou řadu samostatných úspěšných varhanních koncertů a hře na tento královský nástroj vyučuje v přerovské Základní umělecké škole. Má zkušenosti s dirigováním  přípravného a korepeticí hlavního sboru Vocantes a je aktivním organizátorem hudebního života v místě svého bydliště.

A co je důležité pro náš sbor - nechce bořit lety nastudovaný repertoár a přetvářet ho k obrazu svému, ale chce na  něm stavět a pokračovat v započatém díle. Mladost je ostatně zvyklá  pracovat  pod vedením mladých, začínajících dirigentů, kteří vždy do sboru vnesli nový svěží vítr, nové techniky a poznatky i oživení repertoáru. A tentokrát to bude navíc i mužský element. Jsme rády, že Mladost žije dál a bude vám svým zpěvem přinášet radost i v budoucnu.

 Tak tedy, jedeme dál s novým dirigentem Standou Smočkem!

 

 

Slovinsko – český koncert – Sál Milosrdných bratří

25. 10. 2014

V sobotu 25. 10. 2014 se uskutečnil v Brně, v Sále Milosrdných bratří společný koncert tří sborů, Vachova sboru moravských učitelek, našeho sboru Mladost a zahraničního hosta, Domžalského komorního sboru ze Slovinska.

Koncertní sál byl příjemně zaplněn lidmi, které lákal krásný hudební zážitek. Koncert sám pak byl rozdělen do dvou částí, oddělených krátkou přestávkou, v níž se mohli posluchači i účinkující občerstvit v přilehlých prostorách. V první části koncertu jsme pod vedením dirigentky Martiny Kirové s Vachovým sborem moravských učitelek zazpívaly společně secvičené skladby. Úvodní skladba Beata Dei Genitrix od Jiřího Laburdy navodila příjemnou, poklidnou atmosféru. Další dvě skladby z cyklu Missa Brevis od Zdeňka Lukáše, Kyrie a Gloria byly zejména pro náš sbor ojedinělým zážitkem, neboť sbor doprovázel tenorového solistu Petra Karase. Následovaly tři skladby českého skladatele Zdeňka Blažka z cyklu Čtyři dvojzpěvy pro ženský sbor a klavír, Studená rosenka, Červené jablůško a Dybych já věděla. Poslední dvě skladby, Věneček od Zdeňka Lukáše a Bodaj by vás vy mládenci od Eugena Suchoně,  patří mezi oblíbené součásti našeho repertoáru a v podání dvou ženských sborů čítajících přes 35 žen, byly  jistě silným zážitkem pro posluchače. V druhé části koncertu zazpíval své pásmo lidových písní, pocházejících ze Slovinska a nejbližšího okolí, Domžalský komorní sbor. Jejich vystoupení bylo velmi profesionální, přitom však nepostrádalo nadšení a lásku ke zpěvu. Rychlejší dynamické písně střídaly líbezné skladby, což činilo program zajímavý pro posluchače přesto, že většina posluchačů nerozuměla slovům zpívaných písní. Klavírní doprovod v průběhu naší části koncertu zajišťovala Jana Balážová a slovem koncert provázel předseda Slovinsko-české společnosti Jiří Matyášek a místopředsedkyně Vachova sboru moravských učitelek.

Koncertem  však tento večer nekončil. Společně s hostitelským sborem a zahraničním hostem jsme se zúčastnily rautu. Raut jsme si připravily svépomocí a byl opravdu bohatý. Myslím, že každý z nás si vybral a že jakékoliv obavy o nedostatečné množství jídla byly zcela zbytečné. Po první sklence vína se rozproudil hovor (zejména v rámci jednotlivých sborů), po druhé tanec (zejména kolový, párový i figurální pro jednotlivé tanečnice) a poté i družba (zejména s muži z Domžale). Jazykové bariéry i případný ostych zmizely. Byl to krásný večer, na který si rády vzpomeneme a který jistě v podobě jednotlivých zkazek vejde do dějin našeho sboru.

Děkujeme všem návštěvníkům koncertu za skvělou atmosféru, kterou všem účinkujícím vytvořili. V neposlední řadě také děkujeme hostitelskému Vachovu sboru moravských učitelek, který nás k tomuto koncertu jako hosta pozval.

 

Jarmila Jalůvková s prestižní Cenou UČPS „sbormistr–junior“

28.9.2014

S velikou hrdostí dáváme na vědomí široké hudební veřejnosti, že naše dirigentka Jarmila Jalůvková obdržela od Unie českých pěveckých sborů prestižní Cenu „sbormistr-junior“ za uplynulý rok 2013. Cenu  převzala 28.9.2014 na slavnostním ceremoniálu v pražském Hlaholu. Toto národní sbormistrovské ocenění se uděluje mladým dirigentům do 35 let za jejich výrazné umělecké úspěchy a mimořádné výkony v interpretační oblasti.

Radujeme se společně s ní, neboť jak nám naše Jája v děkovných řádcích psala, nezískává cenu pouze ona, ale celý sbor. Neexistoval by totiž žádný dirigent, nebýt  zpěvuchtivých sboristů.  Je to pro nás pro všechny ohromná satisfakce za hodiny poctivé a úmorné práce ve zkušebně a na pódiu.

 

Slavkovská derniéra – zámecká kaple sv. Kříže

21.9.2014

V neděli 21.9.2014 se uskutečnil ve Slavkově u Brna, v zámecké kapli sv. Kříže náš poslední samostatný koncert se současnou dirigentkou Jarmilou Jalůvkovou. Jak už bylo řečeno, stěhuje se do Čech, které teď budou jejím novým domovem.

Kaple byla zaplněná do posledního místečka, zpřístupněná byla i oratoř a pro poslední návštěvníky musely být narychlo doplněné židle i na přilehlé chodbě. Jako vždy bylo zpívání v těchto nádherných prostorách krásným uměleckým zážitkem pro obě strany. Dirigentka připravila zajímavý a pestrý program, který posluchače nadchnul a jak se nám později svěřili, místy běhal i mráz po zádech. Působivé skladby starých mistrů Rachmaninova, Händela, Lindy Spevacek, Marenzio… střídaly světové tradicionály a spirituály.

Poslední třetina byla věnována českým skladatelům a úpravám lidovým písní. Vedle Leoše  Janáčka, Petra Ebena, Zdeňka Blažka, Zdeňka Lukáše a Jiřího Laburdy zazněla i arr. Ivana Hrušovského a Jaroslava Dostalíka. V tomto bloku sbormistryně přizvala k hostování Vachův sbor moravských učitelek s dirigentkou Martinou Kirovou. Pod jejím dirigentským vedením jsme společně zazpívaly čtyři skladby. Klavírní doprovod v průběhu celého koncertu zajišťovala Jana Balážová. Sólistkou našeho sboru byla Dáša Vernerová. Průvodním slovem provázela tradičně Zdeňka Ondráčková. Závěrečná svižná slovenská lidovka upravená Eugenem Suchoněm už zase byla pod taktovkou naší Jarmily Jalůvkové. Posluchači byli předvedeným koncertem nadšeni a vyžádali si přídavek.

Kytice byly rozdány a bouřlivý aplaus nás vyprovázel až do šaten. S mnohými návštěvníky jsme se poté znovu setkaly u sladké tečky koncertního odpoledne, na výborném dortíku v místní cukrárně Style Cafe. Konec sladký, všechno sladké. Snad to bude platit i v našem případě. Teď jen budeme čekat, jak to s vedením našeho sboru dopadne. Bylo by škoda, kdyby roky usilovné práce na budování našeho zajímavého a rozmanitého repertoáru měly přijít vniveč.

Děkujeme všem návštěvníkům našeho koncertu za skvělou atmosféru, kterou nám vytvořili. Z jejich reakce bylo vidět, že se jim koncert moc líbil a mile jim zpříjemnil sváteční nedělní odpoledne.

 

Soustředění ve Slavkově 2014

20.8. – 24.8.2014

Letošní soustředění ve Slavkově u Brna máme zdárně za sebou. Že se každoročně může konat v této krásné historické lokalitě, vděčíme naší obětavé člence Iči Zykové. Opětovně zajistila super ubytování v tělocvičně integrované školy, zkoušky v útulném DDM i stravování v nedaleké Zámecké vinárně. Bohužel, našeho Ducháčka - Ilču skolily v polovině srpna vysoké teploty, musela tak strávit soustředění v posteli pod duchnou. O to větší díky celého sboru si za skvělou organizaci zaslouží.

Scénář čtyřdenního pobytu je pokaždé stejný. Od 9 do 21 hodin probíhal usilovný pěvecký nácvik s přestávkami pouze na oběd a večeři. Místní vyhlášená cukrárna Style Cafe jistě zaznamenala v tuto dobu vyšší poptávku po kávičce a výtečných zákuscích, stejně jako vinotéka na náměstí vyšší obrat. Ženy, víno a zpěv patří přece k sobě a lahodný dortík k tomu není na závadu. Počasí nám zůstalo nakloněno. Nesužovala nás žádná úmorná vedra jako v předchozích letech, tak jsme se mohly v příjemném klimatu nerušeně věnovat nácviku nových skladeb pro nastávající sezonu a otevřenými okny dětem na přilehlém pískovišti písněmi zpestřit hry na prolézačkách. S dělenými zkouškami naší dirigentce Jáji pomáhala stejně jako loni šikovná Markétka, absolventka dětského sboru Primavera, která má v současnosti za sebou bakalářské státnice a pokračuje v magisterském studiu hudebního oboru na VŠ. Vedla si znamenitě, patří jí náš obdiv a dík.

Kromě nácviku nových a oprašování pozapomenutých skladeb jsme též dotočily rozpracované CD, oslavily spoustu narozenin našich členek narozených v prázdninovém červenci a srpnu. A že jich bylo! Pod vedením úči Jitky jsme se nejen zasmály, ale i durdily při nočních hrátkách čtyř družstev, které soutěžily v různých disciplinách společenské hry Aktivity.

Letošní soustředění bylo přece jen trochu odlišné a panující lehké napětí bylo znát. Po sedmi krásných a velmi úspěšných letech odchází naše mladá dirigentka Jarmila Jalůvková za hlasem svého srdce na sever středních Čech. Je nám to moc líto, ale chápeme to. Každá životní etapa si žádá svoje a musí být v daném čase upřednostněna. A v Jájině případě platí ono známé rčení: „ Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi.“ Zatím se ale neloučíme. Než se definitivně rozhodne o našem dalším osudu a budeme předány do nových dirigentských rukou, je Jája ochotna po nějakou dobu za námi k nácviku dojíždět.

Co se týče studijního repertoáru, nebyl letos tak rozmanitý jako v letech minulých. Zaměřen byl výrazně na tvorbu domácích skladatelů. Tematicky byl věnován především skladbám Zdeňka Lukáše a souboru úprav moravských lidových písní Zdeňka Blažka. Souviselo to s budoucností našeho sboru. Páteční odpoledne nás totiž navštívila Martina Kirová, dirigentka Vachova sboru moravských učitelek a v budoucnu možná i naše, která rozpracované skladby výrazově dokončila k obrazu svému. Skladby zazní ve společném podání obou sborů na zářijovém koncertě ve Slavkově a koncem října v konventu Milosrdných bratří v Brně. Jak námluvy s naším sborem dopadnou, ukáží následující měsíce. Naší Jarmilce moc děkujeme, že i v této přelomové době se nám na soustředění věnovala s maximálním nasazením.

Srdečně zveme všechny naše příznivce, a slavkovské zvlášť, na náš poslední samostatný koncert pod dirigentským vedením Jarmily Jalůvkové, který se uskuteční v neděli 21.září 2014 v 15 hodin ve Slavkově u Brna, v zámecké kapli sv. Kříže.

Koncerty ve Slavkově jsou naší srdeční záležitostí. Nádherné prostředí zámecké kaple, skvělá akustika a v neposlední řadě báječní posluchači, kteří nás vždy nabudí novou energii a utvrdí v přesvědčení, že rozdávat zpěvem radost, má smysl.

Moc se na Vás těšíme!

 

Festival sborového umění Jihlava 2014

7.6. - 8.6. 2014

Na pozvání festivalového výboru jsme se počátkem června zúčastnily 57. ročníku jihlavského Festivalu sborového umění, který se konal pod záštitou ministra kultury ČR, hejtmana Kraje Vysočina a primátora statutárního města Jihlava. V rámci doprovodného programu jsme vystoupily spolu s dalšími pěveckými sbory na přehlídkovém koncertním odpoledni na Masarykově náměstí. Vzhledem k zaměření  festivalu na Rok české hudby zazněly v našem tradičně pestrém programu i úpravy lidových písní a skladby českých a slovenských autorů. Tropické počasí a azurově modrá obloha bez jediného mráčku nás provázely nejen během vlastního koncertu, ale po oba víkendové dny, které jsme v Jihlavě strávily. Ubytovány jsme byly v příjemném hotýlku Villa Eden, v klidné vilové čtvrti nedaleko centra. Protože se náš koncert konal na samém začátku pobytu, užívaly jsme si v klídku a pohodě atmosféru festivalového víkendu i rodinný opušťák.

Festivalové koncerty probíhaly už od pátku na více místech Jihlavy. Během sobotního dopoledne v Domě kultury soutěžily komorní sbory, odpoledne a večer patřil osmi přehlídkovým sborům a vítězům soutěžního klání. Zpestřením festivalu bylo vystoupení dvou výborných zahraničních sborů - Appassionato Targoviste z Rumunska a  komorního sboru IPavska Vipava ze Slovinska. Těmto zahraničním hostům byl vyhrazen i závěrečný nedělní dopolední koncert v Parku Gustava Mahlera. V úmorném vedru jsme je přišly svou účastí podpořit..Odměnou nám byl profesionální výkon a skvělý umělecký zážitek.

Po následném útoku na zmrzlinové stánky a prohlídce Jihlavy z vyhlídkové věže či z předzahrádky místní kavárny jsme při zpáteční cestě k domovu navštívily starobylou Třebíč. Prohlédly jsme si historické stavby, unikátní staré židovské město s udržovaným hřbitovem a v doprovodu průvodkyně i baziliku sv. Prokopa, která se jako jedna z mála dochovala z původního benediktinského kláštera. Nakonec jsme v přilehlé chrámové bylinné zahrádce rozverně sklonily svoji hlavu k modré šalvěji, přesně tak, jak zpíváme v naší stejnojmenné repertoárové písni, aby nás nic netrápilo a nebylo nám smutno. A opravdu, chvilička povídání se šalvějí a hned nám bylo veseleji. Naše dokumentární fota jsou toho důkazem.

Zvláštní poděkování za účast na jihlavském festivalu si zaslouží naše dvojnásobná mamča Evka, která i přes svůj třetí, vysoce požehnaný stav nenechala sbor na holičkách.

 

 

 

Brněnské muzejní noci 2014 – koncert na Mohyle míru

17.5.2014

V posledních letech se stalo pěknou tradicí, že v rámci doprovodných programů Brněnských muzejních nocí pravidelně koncertujeme na Mohyle míru. I letos jsme pro noční návštěvníky připravily tři půlhodinová vystoupení s velice pestrým programem. Posluchači si mohli vyslechnout jak skladby starých mistrů Tomáse Luise de Victoria , G. F. Händela. F. Schuberta a dalších, tak i českých skladatelů Leoše Janáčka, Petra Ebena, Zdeňka Blažka, Petra Řezníčka, dále madrigaly, spirituály i úpravy lidových písní.

Příjemným zpestřením večera bylo houslové vystoupení teprve osmileté Terezky Kokešové (žačky  ZUŠ Jar. Kvapila v Brně pod odborným vedením naší Livie Zbavitelové), která přítomné ohromila 1.větou Sonatiny op.100 Antonína Dvořáka.

 

Koncert duchovní hudby Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vranov u Brna

9.2.2014

Odpolední vytrvalý déšť dával tušit, že účast na našem podvečerním koncertě duchovní hudby  ve vzdáleném Vranově u Brna nebude taková, na jakou jsme v poslední době zvyklé. Jestliže v Brně silně pršelo, tady na kopci už nádherný, turisty často vyhledávaný kostel Nanebevzetí Panny Marie bičoval studený vítr a ledové sněhové vločky.

Program našeho koncertu v chladných prostorách tohoto svatostánku byl stejný jako předešlou neděli v brněnském Komíně. I tady jsme otužilým a přes nepřízeň počasí odhodlaným návštěvníkům poděkovaly za účast dvěma přídavky.  Že se koncert přítomným líbil, svědčí mezi jiným i děkovný email pana Jozefa Spačeka, který napsal naší dirigentce Jarmile Jalůvkové následující:

 Chcem sa Vám poďakovať za dnešný zážitok pri počúvaní vášeho koncertu. Nech Vás Boh žehná. Veľmi si cením vaše talenty.“

Taková odezva je pro nás velkou motivací v další hudební  činnosti. Rozdávat lidem radost skrz hudbu, je naším největším přáním.

 

Koncert duchovní hudby Kostel sv. Vavřince, Brno-Komín

2.2.2014

Potěšilo nás, že návštěvníci únorového koncertu duchovní hudby našli za námi cestu i do okrajové části Brna - Komína, kdy navíc museli překonat ledovou kalamitu, která město přes víkend ochromila.

Věříme, že jsme jejich očekávání nezklamaly a chrámovou hudbu skladatelů zvučných jmen jako jsou  N. Rota, J.E. Moore, E. Crocker, P. Valtinoni, P. Janczak, F. Schubert, W.A. Mozart, J. Leavitt, A. Lotti, L.R. Spevacek, K.B. Kopřiva… si v akustických prostorách kostela sv. Vavřince náležitě vychutnali.

Doslova doklouzaným posluchačům jsme jako poděkovaní zazpívaly přídavkem dvě skladby navíc. První byla nostalgická vzpomínková Šalvěj od  Zdeňka Blažka, kterou skladatel věnoval našemu tehdy ještě dětskému sboru v šedesátých letech minulého století. Ani po desetiletích nic neztratila na své působivosti. 

Závěrečnou skladbu Con Te Partirò, proslavenou nevidomým italským tenoristou Andreou  Bocelli, si posluchači vyslechli ve sborové podobě. Mohli se nechat unášet půvabným textem a nádhernou melodií, či si ji pobrukovat společně s námi.

 

 

Novoroční koncert - Veverské Knínice

12.1.2014

Letošní koncertní sezónu jsme zahájily velice zdařilým Novoročním koncertem ve Veverských Knínicích. Nadšení byli jak posluchači , kteří v nedělních odpoledních hodinách zcela zaplnili prostory místního kostela sv. Mikuláše, tak i naše dirigentka Jarmila Jalůvková.

Repertoár se skládal ze dvou bloků – ze skladeb duchovních a písní vánočních. Krásným oživením a zpestřením celého programu bylo vystoupení dětí z místní základní školy, které přednesly pásmo koled a básní s vánoční tématikou a dodaly tak celému koncertu slavnostnější ráz.

Děkujeme vedení obce a římskokatolické farnosti, kteří pro nás připravili velice příjemné zázemí s bohatým občerstvením v prostorách sousedící školy, i jejím zaměstnancům za srdečné a milé přijetí. Naší Jitce Langerové pak za organizační zajištění koncertu, Livii Zbavitelové za houslový doprovod a Zdence Ondráčkové za hřejivé průvodní slovo.

 


<<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>>